ONKWave2014 Wedstrijd Informatie

Open Nederlandse Kampioenschap Wave Performance 2014

Het ONKWave2014 is een wave performance wedstrijd volgens de ISAF Racing Rules en Championship rules 2014 of the Funboard Class Association (www.internationalwindsurfing.com/userfiles/documents/IFCA_Championship_Rules.pdf).

EricBoard1

Natuurlijk willen zowel deelnemers als toeschouwers een spectaculair evenement. Daarom is er gekozen voor twee wedstrijden beiden met drei weekenden. Uiterlijk twee dagen voor betreffende wedstrijddag wordt de doorgang bekend gemaakt!

Het is daarom belangrijk dat wij alle deelnemers en belanghebbenden snel kunnen bereiken.

Schrijf je daarom alvast in via deze link: Inschrijven ONKWave performance

Kijk ook regelmatig op onze Facebook pagina ONKWave of deze website. Inschrijving en betaling zal plaatsvinden vanaf 08:00 uur op de ochtend van de uitgeroepen competitie dag. Om 9.30hr volgt de skippers meeting en we starten de eerste heat om 10:00 uur.

Inschrijfgeld is:

NVW leden met Watersportverbond licentie:                   € 15,–

Niet-NVW leden zonder Watersportverbond licentie:       € 20,– (inclusief dag licentie)

Om in aanmerking te komen voor de Nederlands Kampioen titel, moet men officieel een Watersport Verbond licentie hebben.

Speciaal voor het event mag de organisatie van het ONK Wave 2014 een NVM dag-lidmaatschap uitschrijven, zodat het niet hebben van het NVM lidmaatschap en KNWV-licentie geen drempel tot deelname hoeft te zijn. Deelnemers kunnen op locatie registeren en betalen.

De jury is onafhankelijk en bestaat uit nationaal en internationaal erkende leden. De juryvoorzitter mag tijdens elke wedstrijd en afhankelijk van de condities beslissen om de lengte van de heats; het aantal te scoren jumps en/of wave rides; of scoring rule te wijzigen. Dit wordt natuurlijk wel voorafgaand aan de volgende heat bekend gemaakt.

De titel Nederlands Kampioen Wave 2014 wordt toegekend, indien het damesveld acht of meer deelnemers telt en het herenveld zestien of meer deelnemers.

Aansprakelijkheid: Deelname geschiedt geheel voor eigen risico van de Deelnemer. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige door de Deelnemer geleden schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van deelname. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals letsel (al dan niet blijvend) of overlijden. De organisator is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade van eigendommen.

Verzekering: Elk deelnemer dient te beschikken over ten minste een WA verzekering.  (Wettelijk Aansprakelijkheidsverzekering).

Informatie: Voor vragen of uitgebreide informatie over dit evenement kunt u contact opnemen door een email te sturen aan:

ONKWave 2014 Committee of WVZandvoort

Email: onkwave@gmail.com

NVW (Nederlandse Vereniging van Wedstrijdsurfers)

Email: info@wedsrijdsurfen.nl

 

Links:

 

CategorieënNiet gecategoriseerd