Lid worden

Aanmelden

Het doet ons plezier dat u belangstelling toont voor het lidmaatschap van de Watersportvereniging Zandvoort. Alle informatie over onze vereniging staat op deze site en in deWVZ Welkomsmap

U kunt een lidmaatschap aanvragen door onderstaand aanvraagformulier in te vullen en te verzenden. Twee dingen zijn van belang voor u te weten voordat u lid wordt:

  1. Wij zijn een actieve vereniging, georganiseerd rond commissies. Alle volwassen leden zetten zich in via 3 diensten of lidmaatschap van een commissie. In alle commissies zitten ervaren en nieuwe leden, die zo ook nog eens snel kennis kunnen maken met de vereniging. Zie de pagina commissies voor een overzicht van de commissie en de pagina inzetrooster om je in te schrijven voor een dienst of commissie.
  2. Veiligheid is een onderwerp waar constant aandacht voor is binnen de vereniging. Leden houden elkaar in de gaten op het water en we organiseren regelmatig verschillende veiligheid clinics. Ondanks onze aandacht willen u er op wijzen dat u zelf verantwoordelijk bent voor u of uw kind zijn/haar veiligheid. Voor meer informatie over veiligheid verwijzen wij u naar de website van de Zandvoortse ReddingsBrigade.

Aanvragen lidmaatschap Watersport Vereniging Zandvoort

Na ontvangst van uw aanvraagformulier zullen wij u uitnodigen voor een informatief gesprek, waar we met elkaar kunnen kennismaken en eventuele vragen nog kunnen toelichten. Voor vragen kunt u terecht bij secretaris@wvzandvoort.nl. Zie hier voor huidige tarieven van de contributie.

Wijzigen

Voor hetwijzigen van uw persoonlijke gegevens kunt u inloggen bij Mijn WVZ.

Voor het wijzigen van uw lidmaatschap kunt u contact opnemen met secretaris@wvzandvoort.nl Voor het wijzigen van faciliteiten, zoals bootplaatsen, kitelockers kunt u direct contact opnemen met de Cees Koenekoop havencommissaris@wvzandvoort.nl

Opzeggen

Opzeggen van het lidmaatschap dient vóór 1 december voor het nieuwe jaar per email of per brief te gebeuren bij het secretaris@wvzandvoort.nl

Je krijgt je per email een bevestiging van ontvangst terug.
Voor opzeggingen die na 1 december binnenkomen, is contributie voor het volgend jaar verschuldigd.

Na opzegging van lidmaatschap, ligplaats of locker vindt geen restitutie plaats ongeacht wanneer in het seizoen dat gebeurt.

Zandvoortse Reddingsbrigade

We stellen het op prijs dat u als lid van de WVZ ook begunstiger wordt van de Zandvoortse Reddingsbrigade voor 13 euro per jaar. Zij staan altijd paraat om u een helpende hand op zee te bieden, mocht u in nood komen.

 Inschrijfformulier_begunstiger Zandvoortse Reddingsbrigade