Lid worden

Aanmelden

Het doet ons plezier dat u belangstelling toont voor het lidmaatschap van de Watersportvereniging Zandvoort. Alle informatie over onze vereniging staat op deze site en in de WVZ Welkomsmap

Helaas is er bij de watersportvereniging Zandvoort momenteel een ledenstop. Er is enkel nog plek voor jeugdleden jonger dan 25 jaar en minimaal 16 jaar oud.

We hanteren geen wachtlijst meer voor lidmaatschap, want deze is ook vol. Met het huidige ledenbeleid duurt het enkele jaren voordat er weer plek op de wachtlijst is. Dat maken we bekend via deze website.

De volgende zaken zijn van belang om te weten voordat u lid wordt:

  1. Wij zijn een actieve vereniging, georganiseerd rond  vrijwilligerswerk en commissies. Alle volwassen leden zetten zich verplicht in via 3 diensten van 3 uur of via een commissie. Op deze manier kan men snel kennis maken met de vereniging en bestaande leden. Zie de pagina commissies voor een overzicht van de commissie en de pagina inzetrooster om je in te schrijven voor een dienst of commissie;
  2. Veiligheid is een onderwerp waar constant aandacht voor is binnen de vereniging. Leden houden elkaar in de gaten op het water en we organiseren regelmatig verschillende veiligheid clinics. Ondanks onze aandacht willen u er op wijzen dat u zelf verantwoordelijk bent voor u of uw kind zijn/haar veiligheid. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de Zandvoortse ReddingsBrigade.
  3. Het is voor leden verplicht te zorgen voor een goede watersportverzekering;
  4. Bekijk de huidige tarieven van de contributie (automatische incasso).

Aanvragen lidmaatschap Watersport Vereniging Zandvoort

Na ontvangst van uw aanvraagformulier zullen wij u uitnodigen voor een informatief gesprek, waar we met elkaar kunnen kennismaken en kunnen vaststellen of u past bij de WVZ. Voor vragen kunt u terecht bij secretaris@wvzandvoort.nl.

Wijzigen persoonlijke lidmaatschapsgegevens

Voor het wijzigen van uw persoonlijke gegevens tijdens uw lidmaatschap kunt u inloggen bij Mijn WVZ. Voor het wijzigen van uw lidmaatschap kunt u contact opnemen met secretaris@wvzandvoort.nl Voor het wijzigen of aanvragen van faciliteiten, zoals bootplaatsen, kitelockers kunt u contact opnemen met havencommissaris@wvzandvoort.nl

Opzeggen

Opzeggen van het lidmaatschap dient vóór eind december per email naar secretaris@wvzandvoort.nl. Voor opzeggingen die na eind december binnenkomen, is contributie voor het volgend jaar verschuldigd. Na opzegging van lidmaatschap en/of faciliteiten (ligplaats, locker, etc.) vindt geen restitutie plaats ongeacht wanneer in het seizoen gebeurt.

Zandvoortse Reddingsbrigade

We stellen het op prijs dat u als lid van de WVZ ook begunstiger wordt van de Zandvoortse Reddingsbrigade voor 13 euro per jaar. Zij staan altijd paraat om u een helpende hand op zee te bieden, mocht u in nood komen.