Privacyverklaring

De Watersport vereniging Zandvoort (“WVZ”) is gevestigd in Zandvoort, Boulevard/strandafgang Paulus Loot 1-Z, 2042 AD. De WVZ staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40594576.

De WVZ hecht er belang aan dat zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. In deze privacyverklaring hebben wij beschreven hoe wij met persoonsgegevens omgaan en welke rechten betrokkenen hebben. Zijn er naar aanleiding van het lezen van dit statement nog vragen, dan kan je die stellen door een email te sturen naar: secretaris@wvzandvoort.nl

Welke gegevens verzamelen van jou?

Wij verzamelen persoonsgegevens voor verschillende doeleinden en bewaren deze gegevens niet langer dan noodzakelijk. Het gaat om de volgende doelen en gegevens:

  • Bij vragen over een lidmaatschap (de gegevens die je zelf aanlevert);
  • Bij registratie voor een WVZ lidmaatschap, om met jou te kunnen communiceren en om consumpties en WVZ faciliteiten in rekening te kunnen brengen (NAW gegevens, telefoon, email, geboortedatum, portretfoto, sportdiscipline(s), incasso/factuur-gegevens en optioneel jou opmerkingen en welk beroep je hebt);
  • Bij het inschrijven, inzien en kunnen bijhouden van jouw inzet voor de club (Inzetrooster applicatie, naam, email lidnummer telefoon email, woonplaats en postcode, jouw diensteninzet historie);
  • Bij registratie voor een evenement (Naam, woonplaats, leeftijd, geslacht, telefoon, email, sportdiscipline en eventueel contactpersoonsgegevens bij nood):
  • Video camerabeelden voor veiligheid en incidentenregistratie in en om het WVZ gebouw.

Een uitgebreider overzicht van onze persoonsgegevensverwerkingen kun je vinden in de tabel

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder jouw toestemming verstrekt de WVZ geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de lidmaatschap overeenkomst die de WVZ met jou heeft, of als de WVZ wettelijk verplicht is om jouw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel vind je in de linker kolom een overzicht aan met welke systemen persoonsgegevens worden gedeeld.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

Je hebt het recht de WVZ te verzoeken om inzage in jouw persoonsgegevens (tenzij de WVZ op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen)> Tevens heb je het recht om jouw gegevens te laten aanvullen, te verwijderen of af te schermen. Je dient je bij een dergelijk verzoek wel te identificeren. Bij verwijdering van gegevens zal de WVZ, indien van toepassing, deze verwijdering ook doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de WVZ hebben ontvangen.

Als lid of aspirant lid heeft heb je via mijn WVZ een volledige inzage in jouw persoonsgegevens en kan je (een deel van) deze gegevens aanvullen en/of wijzigen.

Beveiliging persoonsgegevens

De WVZ treft passende maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot jouw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Wij stellen dezelfde eisen aan onze verwerkers (Partijen waarmee wij gegevens delen) en hiermee hebben wij verwerkingsovereenkomsten afgesloten.

Minderjarigen

Indien je je als minderjarige wenst te registreren dienen wij de toestemming van je ouder of voogd te hebben. Dit doen wij tijdens het kennismakingsgesprek waarbij je ouder of voogd aanwezig moet zijn.

Cookies

Op de WVZ website worden enkel functionele cookies gebruikt die ervoor zorgen dat de website goed functioneert. Tevens maken wij op de WVZ website geen gebruik van Google Analytics.

Links naar andere websites

Onze website kan links naar andere websites bevatten, maar wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van deze websites. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van de WVZ. De WVZ raadt aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid

De WVZ herziet haar privacy beleid van tijd tot tijd aan en houdt deze up-to-date. Op de websites staat altijd de meest recente versie van onze Privacyverklaring. De WVZ raadt dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de WVZ per e-mail en via de website hierover informeren.

Contactgegevens

Indien je vragen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens of als je het niet eens bent over een bepaalde verwerking kan je contact opnemen met de WVZ. Dit geldt ook voor verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van jouw persoonsgegevens.

Secretaris: Daniel van Overbeek
E-mail: secretaris@Wvzandvoort.nl
Telefoonnummer: 0653705136

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je ook graag verder als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Op grond van de AVG heb je bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van jouw persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.