Inzetreglement

Onze fantastische vereniging draait volledig op de inzet van haar leden. Ieder volwassen lid (18+) van de WVZ heeft de verplichting om minimaal drie inzet diensten (9 uur) per jaar te doen. Tenzij je door het bestuur bent vrijgesteld. Deze diensten worden via Inzetrooster geregistreerd.

Er zijn een paar regels opgesteld waar we je als lid aan moet houden:

  • Ieder volwassen lid is zelf verantwoordelijk voor het inplannen en uitvoeren van zijn of haar drie verplichte diensten per jaar en ook te controleren dat deze goed geregistreerd zijn in inzetrooster.
  • Uiterlijk 1 juni moet je je voor minimaal 2 diensten hebben ingeschreven. Dit is nodig omdat er anders teveel gaten in de roosters vallen;
  • Uiterlijk 1 augustus moet je je ook voor de eventueel resterende dienst hebben ingeschreven;
  • Bij verhindering van een dienst zorg je zelf voor vervanging en schrijf je je opnieuw in;
  • In juni wordt in inzetrooster gecontroleerd of je voldoet aan je verplichtingen. Bij niet hebben voldaan aan je verplichting ontvang je een waarschuwing per email;
  • In augustus wordt weer gecontroleerd of je aan je verplichtingen hebt voldaan en als dit wederom niet het geval is, ontvang je bericht per email dat je lidmaatschap je wordt ontzegd. Je kan dan nog bezwaar indienen;
  • Het niet komen voor een ingeschreven dienst zonder geldige melding/reden vóóraf wordt meegenomen in het aangescherpte beleid: je ontvangt eerst een waarschuwing en bij herhaling een ontzegging van je lidmaatschap.
  • Aan het einde van het jaar volgt nog een laatste controle op geregistreerde inzet in inzetrooster en volgt een eventuele waarschuwing of een ontzegging per email;
  • Leden die zich op andere wijze dan het Inzetrooster inzetten voor de club kunnen door het bestuur vrijgesteld worden van hun diensten.
  • Bij toewijzing van vrijgekomen faciliteiten is het lid aan de beurt op basis van datum van aanmelding wachtlijst. De faciliteit wordt toegekend indien het lid alle verplichtingen zoals inzetdiensten is nagekomen in de afgelopen twee jaar.