Contributie

Overzicht Contributies WVZ 2018

 

Lidmaatschap Euro
Entreegeld jeugd t/m 24 jaar 0,-
Entreegeld vanaf 25 jaar 200,-
Lidmaatschap jeugd 12-17 jaar 75,-
Lidmaatschap jeugd 18-24 jaar 75,-
Individueel lidmaatschap 153,75
Gezinslidmaatschap 199,88
Donateurschap (minimaal) 76,88
Faciliteiten
Ligplaats catamaran 145,55
Supplement voor ligplaats wegtrailer voor wedstrijdzeilers 86,10
Ligplaats kleine monohull (Laser etc.) 99,43
Ligplaats overige boten 145,55
Stalling windsurf – binnen 145,55
Stalling SUP – binnen 86,10
Stalling golfsurf – binnen 57,40
Kitelocker 145,55
Kledingkast 60,48
Buitenrek supboard/surfboard 43,-

Lidmaatschap volgt een kalenderjaar. Indien men zich later in het jaar als lid aanmeldt geldt (behalve voor entreegeld) een korting op het jaartarief.

Facturering

De facturering gaat per automatische incasso.