Contributie

Overzicht Contributies WVZ 2018

 

Lidmaatschap Euro
Entreegeld jeugd t/m 24 jaar 0,-
Entreegeld vanaf 25 jaar 200,-
Lidmaatschap jeugd 12-17 jaar 75,-
Lidmaatschap jeugd 18-24 jaar 75,-
Individueel lidmaatschap 150,-
Gezinslidmaatschap 195,-
Donateurschap (minimaal) 75,-
Faciliteiten
Ligplaats catamaran 142,-
Supplement voor ligplaats wegtrailer voor wedstrijdzeilers 84,-
Ligplaats kleine monohull (Laser etc.) 97,-
Ligplaats overige boten 142,-
Stalling windsurf – binnen 142,-
Stalling SUP – binnen 84,-
Stalling golfsurf – binnen 56,-
Kitelocker 142,-
Kledingkast 59,-
Buitenrek supboard/surfboard 50,-

Lidmaatschap volgt een kalenderjaar. Indien men zich later in het jaar als lid aanmeldt geldt (behalve voor entreegeld) een korting op het jaartarief.

Facturering

De facturering gaat per automatische incasso.