Contributie

Overzicht Contributies WVZ 2017

 

Lidmaatschap Euro
Entreegeld jeugd t/m 24 jaar 0,-
Entreegeld vanaf 24 jaar 150,-
Lidmaatschap jeugd 12-17 jaar 50,-
Lidmaatschap jeugd 18-24 jaar 75,-
Individueel lidmaatschap 145,-
Gezinslidmaatschap 188,-
Donateurschap (minimaal) 70,-
Faciliteiten
Ligplaats catamaran 137,-
Supplement voor ligplaats wegtrailer voor wedstrijdzeilers 81,-
Ligplaats kleine monohull (Laser etc.) 94,-
Ligplaats overige boten 137,-
Stalling windsurf – binnen 137,-
Stalling SUP – binnen 81,-
Stalling golfsurf – binnen 53,-
Kitelocker 137,-
Kledingkast 56,-

 

Lidmaatschap volgt een kalenderjaar. Indien men zich later in het jaar als lid aanmeldt geldt (behalve voor entreegeld) een korting op het jaartarief.

Facturering

De facturering gaat per automatische incasso.