Contributie

Overzicht Contributies WVZ 2022

 

Lidmaatschap Euro
Entreegeld jeugd t/m 24 jaar 25,-
Entreegeld vanaf 25 jaar 200,-
Lidmaatschap jeugd 12-17 jaar 75,-
Lidmaatschap jeugd 18-24 jaar 75,-
Individueel lidmaatschap 160,00
Gezinslidmaatschap 207,00
Donateurschap (minimaal) 80,00
Faciliteiten
Ligplaats catamaran 150,96
Supplement voor ligplaats wegtrailer voor wedstrijdzeilers 89,76
Ligplaats kleine monohull (Laser etc.) 103,02
Ligplaats overige boten 150,96
Stalling windsurf – binnen 150,96
Stalling SUP – binnen 89,76
Stalling golfsurf – binnen 58,14
Kitelocker 150,96
Kledingkast 62,22
Buitenrek supboard/surfboard 44,88

Lidmaatschap volgt een kalenderjaar. Indien men zich later in het jaar als lid aanmeldt geldt (behalve voor entreegeld) na juni een korting op het jaartarief. Elk jaar worden de prijzen geïndexeerd.

Facturering

De facturering gaat per automatische incasso.