Contributie

Overzicht Contributies WVZ 2018

 

Lidmaatschap Euro
Entreegeld jeugd t/m 24 jaar 0,-
Entreegeld vanaf 24 jaar 150,-
Lidmaatschap jeugd 12-17 jaar 50,-
Lidmaatschap jeugd 18-24 jaar 75,-
Individueel lidmaatschap 147,50
Gezinslidmaatschap 191,-
Donateurschap (minimaal) 70,-
Faciliteiten
Ligplaats catamaran 139,-
Supplement voor ligplaats wegtrailer voor wedstrijdzeilers 82,-
Ligplaats kleine monohull (Laser etc.) 95,-
Ligplaats overige boten 139,-
Stalling windsurf – binnen 139,-
Stalling SUP – binnen 82,-
Stalling golfsurf – binnen 54,-
Kitelocker 139,-
Kledingkast

Buitenrek supboard/surfboard

57,-

25.-

 

Lidmaatschap volgt een kalenderjaar. Indien men zich later in het jaar als lid aanmeldt geldt (behalve voor entreegeld) een korting op het jaartarief.

Facturering

De facturering gaat per automatische incasso.