Havenregels voor zeilers

 • Je dient kennis te nemen van de havenindeling welke ligplaats aan je toebedeeld is; zie hiervoor het havenplan en de uitgeprinte lijsten in het clubhuis naast de zeilvakken.
 • Je boot kan alleen op die plek liggen, ligt er een ander neem contact op met de havencommissaris z.s.m.
 • Je trailer mag niet in de haven blijven en dient na het brengen van je boot verwijderd te worden. Alleen wedstrijdzeilers staan op speciale trailerplekken en betalen daarvoor.
 • Je boot dient op de catrack te staan voorkant naar westelijke richting, dus schuin en verankerd met twee grondankers aan stuur- en bakboordverstaging. Alleen houten ankers van +/-10x10x50cm hout ¾ mrt ingegraven, steen, staal of rubberen banden zijn niet toegestaan. Bij vragen contact de havencommissaris. De ankers dienen in het najaar verwijderd te worden. Oude houten ankers verrotten binnen twee jaar, dan ligt er alleen een touw in de grond en is je boot niet gezekerd.
 • Bij een ligplaats hoort een zeilvak waar je je zeilen in kunt opbergen daar mag niets uitsteken anders zal het worden weggenomen i.v.m. veiligheid.
 • Je boot dient minimaal WA verzekerd te zijn: als je boot schade veroorzaakt aan mensen, andere boten, gebouwen, afrasteringen en of auto’s, dan is de booteigenaar altijd verantwoordelijk. Je boot ligt in de haven voor eigen risico. Als je verzekerd bent heb je recht op een verenigingssticker met ligplaatsnummer op je bakboord kiel, te verstrekken door de havencommissaris.
 • Mocht je dan onverhoopt een ongeval hebben op zee en je boot aanspoelt zonder bemanning zal de WVZ door de instanties gevraagd worden om de boot op te halen.
 • Je kan je boot brengen meestal vanaf midden april tot midden oktober, de exacte datum communiceert de havencommissaris per seizoen. Vergeet je je boot af te voeren of breng je hem te vroeg zal de havencommissie op jouw kosten je boot of trailer verwijderen.
 • Als je meedoet aan onze clubwedstrijden dien je je WA-verzekering te checken, ingeval er averij veroorzaakt wordt aan andere boten door jouw schuld. Wij hanteren de bakboord regel en wedstijdbepalingen.
 • Het is verboden je grootzeil en of je spinaker te hijsen of te testen binnen het havengebied of op je ligplaats.
 • Je mag je boot afspoelen met het water in de haven (dat is grondwater).
 • Je mag de lier gebruiken om je boot van de vloedlijn naar de haven te trekken, je mag geen minderjarigen de lier laten bedienen om jouw boot te trekken. Je dient je de werking van de lier aan je te laten uitleggen.
 • Verder adviseren we je de gebruikelijke veiligheidsmiddelen mee op zee te nemen, zoals reddingsvest met vuurpijl evt. peddel en vuistanker met lijn en de juiste kleding.
 • We hebben vele ervaren branding zeilers op de club dus informeer je goed voor dat je vertrekt. Door de branding fok altijd aan!

Behoudenvaart en vaar veilig

Sportieve groet, Havencommissaris