Update van de havencommissaris

Werkzaamheden van vandaag: de schilderwerkzaamheden lopen door. Fa. Paap is bezig met Shovel het haventerrein te vlakken. Het vrije strand tussen Voges en ons terrein moet verlaagd worden. Het verwijderen van de kastanje takken in de Zuid is onontkoombaar. Deze zullen tijdens de opbouw van de haven weer opnieuw geplaatst worden.

CategorieënNiet gecategoriseerd