In Memoriam Els Bruijn

Ons bereikte het droeve bericht dat ons gewaardeerd en trouw lid Els Bruijn op 11 januari jongstleden plotseling is overleden. Els was samen met haar man jaren vele jaren lid van de WVZ en ook actief in de kantinecommissie. Ze kwam vaak op de WVZ en zorgde dan altijd voor veel gezelligheid. Bestuur en leden van de WVZ zullen haar enorm missen. Wij wensen Max, Sander, Renee, Senne, Jurre en Marc en zijn gezin heel veel sterkte met het verwerken van dit verlies.

Els is overgebracht naar het uitvaartcentrum, Tollenstraat 67 te Zandvoort, waar gelegenheid is tot afscheid nemen en condoleren op woensdag 16 januari van 19.30 tot 20.30 uur.

De uitvaartdienst zal worden gehouden op donderdag 17 januari om 14.30 uur in de parochiekerk St. Agatha, Grote Krocht 43 te Zandvoort. Aansluitend zal om 16.00 uur de begrafenis plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats Zandvoort, Tollenstraat 67 te Zandvoort.  Els hield van witte boemen.

CategorieënNiet gecategoriseerd