Wedstrijdbepalingen

WVZ Clubkampioenschap 2021

Aanvullende wedstrijdbepalingen

 

1         De Organisatie:

1.1       Het WVZ Clubkampioenschap 2021 wordt georganiseerd door de Watersport Vereniging Zandvoort.  Hierna te noemen WVZ

2          Regels:

2.1       De wedstrijden zijn onderworpen aan de regels zoals vastgelegd in: de Regels voor Wedstrijdzeilen (RvW/RRS 2021-2024). Inclusief de Aanvullende Wedstrijdbepaling (AWB/Sailing Instructions) van de WVZ.

3.         Veiligheidsvoorschriften:

3.1       Op het water moeten de deelnemende boten minimaal voorzien zijn van de volgende uitrusting:

 •    een kompas (advies)
 •    per persoon één peddel (advies)
 •    een oprichtlijn (minimale diameter 8 mm)

3.2       Iedere deelnemer zal op het water :

 •    een wet- of dry suit dragen;
 •    een zwemvest dragen;
 •    minimaal één gekeurde nood flare en/of rooksignaal op zijn lichaam dragen.

4          Inschrijving

4.1       Inschrijving staat open voor alle ‘beachable multihulls’ met een geldige Texel Rating.

4.2       Deelnemende boten dienen zich uiterlijk voor aanvang van de wedstrijd , middels een inschrijfformulier te hebben ingeschreven.

4.3       Registratieformulieren bevinden zich in de map op een tafel in de kantine van het WVZ clubhuis

         Zeilprogramma:

5.1       Data :

 1. 16 mei
 2. 30 mei
 3. 13 juni
 4. 20 juni
 5. 4 juli
 6. 18 juli
 7. 08 augustus
 8. 28/29 augustus (NAM-REM Race / Tweedaagse van Zandvoort)
 9. 12 september
 10. 26 september

5.2       Tijden:

 •   10:30  Registratie en koffie
 •   11:00  Briefing wedstrijd
 •   12:00   Start eerste wedstrijd

NB.:

 • Voor de wedstrijden tijdens  NAM-REM Race / Tweedaagse van Zandvoort gelden aparte tijden en AWB/Sailing Instructions

6          Klassen, Vlaggen:

6.1       Er zijn 2 klassen:

 •    Open Klasse 1 : Boten met een Texel Rating t/m 107 (Groene Vlag)
 •    Open Klasse 2 : Boten met een Texel Rating > 107 (Witte Vlag)

Indien er in 1 startgroep gestart wordt, zal de groene vlag voor zowel de Open Klasse 1 als de Open klasse 2 als klassenvlag dienen.

7          Starten:

7.1       In geval van een algemene terugroep zal 5 minuten na de oorspronkelijke start een nieuw startsein voor dezelfde startgroep gegeven worden.

8          Start na een algemene terugroep:

8.1       In geval van een algemene terugroep zal 5 minuten na de oorspronkelijke start een nieuw startsein voor dezelfde startgroep gegeven worden

9          Banen:

9.1       Er zal per wedstrijddag een keuze gemaakt worden uit de volgende banen:

 •    Loef-lijbaan
 •    Driehoeksbaan
 •    Semi Lange-afstandsbaan

De wedstrijdbaan en het aantal rondes kunnen per Klasse verschillen. De definitieve keuze zal tijdens de briefing voorafgaand aan de wedstrijden bepaald worden.

9.2      Het is de wedstrijdleiding toegestaan tijdens de briefing een extra “fun-element” aan de wedstrijden toe te voegen.

10       Tijdslimiet:

10.1     In afwijking van RvW 35, A4 en A5 wordt de Tijdslimiet voor alle klassen gesteld op 20 minuten. Boten die meer dan 20 minuten, nadat de eerste boot van hun startgroep de baan heeft gevaren en is gefinisht, finishen, scoren een DNF.

11       Meting:

11.1    Er kan ter plekke niet gemeten worden. In geval van twijfel bij het wedstrijdcomité over de Texel Rating van een boot, moet de deelnemer bij inschrijving een actuele en geldige meetbrief kunnen tonen van zowel de boot als de te gebruiken tuigage. Indien dit niet mogelijk is, zal het wedstrijdcomité de TR bepalen. Hierop is geen verzoek om verhaal mogelijk.

12       Strafsysteem

12.1    RvW 44.1 en 44.2 van toepassing, met dien verstande, dat maar één ronde, inclusief één maal overstag gaan en één gijp, vereist is.

12.2    RvW regel 44.3 is niet van toepassing.

13.      Scoren WVZ Clubkampioenschap :

13.1     Minimaal 6 wedstrijden moeten zijn voltooid om de serie voor het Club Kampioenschap van de WVZ geldig te maken

13.2     Voor het aantal meetellende verzeilde wedstrijden voor het WVZ Clubkampioenschap geldt 1 aftrek op 3 wedstrijden (2/3 van het aantal verzeilde wedstrijden telt mee)

13.3     Bij verzoek van de WC aan een wedstrijdzeiler om tijdens een wedstrijd de WC te assisteren, zal voor de betreffende zeiler(s) een redress voor de gemiste wedstrijd(en)

13.4     Wanneer er in 2 verschillende klassen om het clubkampioenschap gevaren wordt, geldt het volgende :

 1.   Het netto totaal puntenresultaat van de boot dat klassenkampioen is, wordt vermenigvuldigd met het totaal aantal deelnemende boten van beide klassen gezamenlijk
 2.   Dit getal wordt gedeeld door het aantal deelnemende boten van de klasse waar de betreffende klassenkampioen 1e is geworden.
 3.   De klassenwinnaar met het laagst aantal punten is tevens clubkampioen.

13.5   Voor het klassement gelden de punten per boot. Bij wisselende bemanning geldt dus de prestatie per boot.

14       Prijsuitreiking

14.1   10 oktober – afsluiting zeilseizoen borrel

Sailing Instructions WVZ Clubkampioenschap 2021